۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

ملت به این بی غیرتی هرگز ندیده دولتی!
دنیا در یک ماه اخبر:۱در بولیوی بنزین ۸۳% گران شد. مردم کولاک کردند. رفیق احمدی نژاد عقب نشینی کرد.۲در الجزایر فقط قیمت آرد، روغن و شکر افزایش پیدا کرد. مردم کولاک کردند. دولت عقب نشینی کرد.۳در تونس یک تظاهر کننده کشته شد. مردم کولاک کردند. دولت به غلط کردن افتاده است.و اما
۴ - در جمهوری اسلامی قیمت بنزین ۷۰۰% درصد رشد کرد. گاز ۳۰۰٪ درصد برق و آب و نان و گازوئیل و ... قیمت نجومی پیدا کرد. ۴۰ نفر تاکنون اعدام شدند و... اما مردم خفقان مرگ گرفته اند!؟
درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت. بی عرضگی را صبر. و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند. مهاتما گاندی

هیچ نظری موجود نیست: