۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

بیائید دروغ را ازخود وکشورمان دور کنیم


داریوش هخامنشی : اهورمزدا دروغ را از سرزمین ومردم من بدور نگه دار


کورش بزرگ : مرد پارسی هرگز دروغ نگ.ید حتی بهنگام مرگ درجنگ


دیدگاه تازی:
 محمد ابن عبدالله به علی: ای علی در سه جا دروغ نیکوست میدان جنگ - وعده به زنان - واصلاح بین مردم


بظاهر ساده است اما حقیقتی تلخ است که 1400 سالست گریبانگیر ایرانی شده است


با عدم پرداخت قبض های آب- برق- گاز- تلفن - دولت اولین عقب نشینی را نموده و10 روز مهلت داده پرداخت نکنید چرا که خمینی گجسگ گفته بود همه اینها بعلاوه اتوبوس مجانی است ومسکن هم فراهم میکند
ویدئو را ببینید این بزرگترین دروغگوی قرن بوده که ملت درخواب خوش را فریفت (خمینی دجال)

هیچ نظری موجود نیست: