۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

داریوش همایون هم نگفت رشیدی مطلق خودش بوده یا نه ورفتاعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات)

دکتر داريوش همايون بزرگ مرد تاريخ سياسی به جاودانگی پيوست

دکتر داريوش همايون بزرگ مرد تاريخ سياسی ايران آموزگار و رايزن حزب مشروطه ايران در ساعت 11 شامگاه 28 ژانويه 2011 در ژنو ( سوئيس ) به جاودانگی پيوست.
هموندان حزب مشروطه ايران در سراسر جهان اين رويداد جبران ناپدير و اين فقدان تاسف انگيز را به عموم مبارزان راه آزادی ايران تسليت می‌گويند.
روانش شاد که رهنمود‌های اجتماعی سياسیش هميشه مورد توجه و اعتبار خواهد بود.
دبير کل حزب مشروطه ايران ( لبيرال دمکرات )

فواد پاشائی

هیچ نظری موجود نیست: