۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

مدیران ایرانی با ارپائی چه تفاوتی دارند ؟


 تفاوت هاي مديريت در ايران و اروپا
اروپا: موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود
ايران: موفقيت مدير سنجيده نميشود، خود مدير بودن نشانه موفقيت است 

اروپا: مديران بعضي وقتها استعفا ميدهند 
ايران: عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود 

اروپا: افراد از مشاغل پايين شروع ميكنند و به تدريج ممكن است مدير شوند 
ايران: افراد مدير مادرزادي هستند و اولين شغلشان در بيست سالگي مديريت است 

اروپا: براي يك پست مديريت، دنبال مدير ميگردند 
ايران: براي يك فرد، دنبال پست مديريت ميگردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود 

اروپا: يك كارمند ساده ممكن است سه سال بعد مدير شود 
ايران: يك كارمند ساده، سه سال بعد همان كارمند ساده است، در حاليكه مديرش سه بار عوض شده 

اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه كسي حداكثر استفاده را بكنند، او را مشاور مديريت ميكنند 
ايران: اگر بخواهند از كسي هيچ استفاده اي نكنند، او را مشاور مديريت ميكنند 

اروپا: اگر كسي از كار بركنار شود، عذرخواهي ميكند و حتي ممكن است محاكمه شود 
ايران: اگر كسي از كار بركنار شود، طي مراسم باشكوهي از او تقدير ميشود و پست مديريت جديد ميگيرد 

اروپا: مديران بصورت مستقل استخدام و بركنار ميشوند، ولي بصورت گروهي و هماهنگ كار ميكنند 
ايران: مديران بصورت مستقل و غيرهماهنگ كار ميكنند، ولي بصورت گروهي استخدام و بركنار ميشوند 

اروپا: براي استخدام مدير، در روزنامه آگهي ميدهند و با برخي مصاحبه ميكنند 
ايران: براي استخدام مدير، به فرد مورد نظر تلفن ميكنند 

اروپا: زمان پايان كار يك مدير و شروع كار مدير بعدي از قبل مشخص است 
ايران: مديران در همان روز حكم مديريت يا بركناريشان را ميگيرند 

اروپا: همه ميدانند درآمد قانوني يك مدير زياد است 
ايران: مديران انسانهاي ساده زيستي هستند كه درآمدشان به كسي ربطي ندارد 

اروپا: شما مديرتان را با اسم كوچك صدا ميزنيد 
ايران: شما مديرتان را صدا نميزنيد، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نميدهد 

اروپا: براي مديريت، سابقه كار مفيد و لياقت لازم است 
ايران: براي مديريت، مورد اعتماد بودن كفايت ميكند

هیچ نظری موجود نیست: