۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

باین میگن برف


به این میگن برف، به این میگن مدیریت شهری و جاده ای و ... به این میگن پیشرفت
حالا یه جایی که همه میشناسیم، چند هفته کل جنگل هاش توی آتیش میسوزن هنوز کسی خبر نداره!
http://www.redlink1.com/mydocs/group/132/02.jpeg


جاده ای کوهستانی با دیوار های برفی در ژاپن ارتفاع این دیوار های برفی به 20 متر هم میرسد.هیچ نظری موجود نیست: