۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

رهبران جنبش سبز یک بیک توزرد درآمدند از رفسنجانی شروع شد سپس میرحسین وحالا محمدهفت رنگ


آقای خاتمی از کجا کشف کردید که ملت ایران دمکراسی و سکولاریسیم که اصل زیر بنایی دمکراسی است را نمیخواهد . آیا رفراندومی برپا شده است که دمکراسی و سکولاریسم جزو گزینه هایی آن بوده و مردم ایران آن را نخواسته اند . با چه پشتوانه ای میگوید ما دمکراسی و سکولاریسم را نمیخواهیم مگر شما صاحب ملت ایران هستید که میگوید ما این و آن را نمیخواهیم .چرا نمیخواهید چون دکان دین کارانی مثل شما تخته میشود. آقای خاتمی شما مطمن هستید که معنی دمکراسی را میدانید . داستان شما مثل مغازه دار گران فروشی است که در کنار مغازه اش یک فروشگاه مدرن و ارزان قیمت میخواهد تاسیس شود و میرود وسط خیابان و میگوید این محل نیاز به یک همچین مغازه منصفی ندارد . چون میدانید اگر این مغازه تاسیس شود .دیگر کسی از شما خرید نمیکند و شما باید دکانتان را تخته کنید .... دمکراسی نه مال غرب است نه مال آمریکا .دمکراسی همان حکومت عدل علی است که در آن حقوق اکثریت واقلیت رعایت میشود وبهترین روش حکومت داری جهان است که تا به حال انسان ابداع کرده . البته غربی ها در اجرای دمکراسی موفق بوده اند .ولی متاسفانه ما ملت ایران بدلیل وجود مفتخوران مفسد و دینکاران یعنی آخوندهای دین فروش به دمکراسی دست نیافیم . اما دیگر در این سی سال دست آخوند ها و دینکاران رو شد. و شما را خوب شناختیم . جناب خاتمی فریب ملت به چه قیمتی؟ بقیمت حفظ دستارتان


هموطنان ما هفتاد میلیون هستیم درمقابل حداکثر یک میلیون اگر بکار خود ایمان داشته باشیم واگر بآینده فرزندانمان علاقمند باشیم باید از نسل سوخته خود واز خاکستر جوانانمان که درزندانها باشکنجه جان دادند واجسادشان خانوده هایشن هرگز ندیدند پلی بسازیم تا ازاین عذاب 32 ساله که روشنفکران خائن بکشور وملت همچون بازرگان حاج سیدجوادی سنجابی وسحابی توده ای مجاهد وکمونیست های بیوطن برایمان ساخته اند نج


ات یابیم یکنفر طرفدار رژیم درمقابل 70 نفر ایمان داشته باشیم که نور بر تاریکی پیروزاست


هیچ نظری موجود نیست: