۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

محمد تازي از نگاه نیچه :

محمد تازي از نگاه نیچه :

آنچه را که محمد به عنوان دین و آیین به پیروان خود داده است و به جهانیان پیشکش نموده است .اگر نام دین بر آن نمی گذاشتند آدمی چنین می پنداشت که این گفتار مشتی مردم جنگلی است که به شهر نشینها پیشنهاد کرده اند.زیرا دین که نمی تواند چنین خشن و دور از انسانیت باشد.
دینی که پر از فرمان کشتن و بریدن دست و پا و ربودن و تصاحب زنان مردم باشد و یا دستور چاپیدن دارایی و هستی مردم را بدهد دین نیست بلکه فرمان نابودی اندیشه و روان و کالبد است.
من دینی به این بیدادگری و ستم پیشگی ندیده ام.راست است که این دین از بیابان آمده و بنابر این درخور همان بیابان نشینهاست و جایی در میان مردم متمدن ندارد و نمی تواند داشته باشد

هیچ نظری موجود نیست: