۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

25 بهمن روز همبستگی ملت است

روز 25 بهمن را بعنوان روز همبستگی ملت برای آزادی میهن از چنگال ملایان آدمخوار نامگذاری کنیم روز اتحاد بین اقوام مختلف ایران بزرگ روز کردستان وبلوچستان روز آذربایجان سیستان روز گیلانی وخراسانی ومازندرانی شیرازی واصفهانی وتهرانیاز شمالیترین نقطه ایران تا جنوبیترین آن- روز شهری وروستائی روز باسواد وبیسواد روز گرسنگان کارتن خواب روز بچه های کارگر روز زنان خیابانی ومردان وزنان گرفتار شده درچنگال اعتیاد روز زندانیان سیاسی روز جانباختگان راه میهن روز اسیران دربند جمهوری وجهل جنون روز خرافات زدائی روز روشنگری روز فریاد بر استبدادوزنده باد آزادی روز آغاز یک حرکت بزرگ.
درین روز بمستکبرین ایران وجهان نشان خواهیم داد که ملت مصمم به پائین کشیدن ذهاک زمانه خود است واعلام میکنیم ما نیازی به هیچ قدرت خارجی نداریم از هم اکنون از دنیای زور زر وتزویر میخواهیم که دلسوزیتان را برای خود نگاهدارید فقط درکار ملت آزادیخواه وطرفدار دمکراسی وحقوق بشر موش ندوانید که درفردای آزادی ایران جائی برای هیچ یک از کشورهای فضول از چین کمونیست وشوروی تا اتحادیه اروپا وآمریکا در معاملات اقتصادی وهمکاریهای سیاسی ومنطقه ای وجود نخواهد داشت (ما را به خیر شما امید نیست شر مرسان)
واما همیهن حال که تصمیم به اطهار وجودی دوباره کرده ایم باید چند نکته را درنطر داشته باشیم.
1-در این اظهار وجود تلاش شود تا با آرامش کامل برای نشان دادن قدرت ملی حرکت کنیم شعار ها را اول کنترل کنیم سپس فریاد             بزنیم .
2- درعین آرامش مواظب باشیم تا مورد تهاجم سربازان حرامزاده امام زمان قرار نگیریم .
3- ازمقابل نیرو ها فرار نکنیم چشم درمقابل چشم ممکن است بتوانند یک نفر را زخمی کنند ولی اگر فرار نکنیم دستگیرشان میکنیم
4- درصورت دستگیری رحم نکنید فقط با یک شورت رهایشان کنید تا هرکس لگدی بزند اینبار گول آرامش را نخوریم
5- هرکس بهمراه خود وسائل زیر را داشته باشد
   یک بطری آب تمیز-کهنه برای جلوگیری از اثر اشگ - طناب برای درست کردن  سدی درمقابل حرکت موتور سواران امام زمان- اگر امکان دارد مقداری میخ سه سر برای پنچر کردن لاستیک متور ودستگیری آنان - محوطه هائی برای نگهداری افراد لخت شده در داخل راهپیمائی تا بهنگام یورش بعدی موتورسواران از آنان بعنوان گوشت دم توپ استفاده گردد
کارد چاقو چوب دستی میله آهنی از ابزاری باشد که نزدیکتان باشد
6- این اعلام همبستگی بجهانیان باید پیوسته باشد اگر قرار شد روز همبستگی روز 25 بهمن باشد باید تا آخرش بریم یعنی خیابانها را شب وروز خال نکنیم نیروی دشمن محدود است ونیروی ما بی امان بکوچه ها بکشانیدنشان ودرمحله های خودمان از پا درشان آوریم

روز همبستگی ایرانیان آغاز پایان همه قتل ها خسران ها رهائی از خرافت مذهبی استقلال ملی ویک دولتی دموکراتیک سکولار وطرفدار حقوق بشر وتمامیت ارزی ایران بر همگان مبارک


خداوند ایران نگاهبان ملت شریف ایران باد

هیچ نظری موجود نیست: