۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

سیاست گذاران اسرائیل، از دشواریهای بیشتر درمنطقه سخن گفتند وبر صلح با فلسطینیان وسوریه تاکید کردند


سیاست گذاران اسرائیل، از دشواریهای بیشتر درمنطقه
سخن گفتند وبر صلح با فلسطینیان وسوریه تاکید کردند

7 فوریه 2011
  
  
شماری از سخنرانان عمده همایش سیاسی مهم "هرتسلیا" که هر سال در این شهر مرکزی اسرائیل برگزار می شود، بر حساس بودن اوضاع خاورمیانه انگشت گذاشتند و نسبت به رویدادهای احتمالی آینده ابراز نگرانی کردند.
پرزیدنت شیمعون پرس در سخنرانی خود در این همایش تاکید کرد که باید برای حل نزاع فلسطینی – اسرائیلی به تلاش بیشتری دست زد. او گفت: باید هرچه زودتر به این کشاکش پایان داد تا بتوان به مسائل واقعی خاورمیانه پرداخت.
رئیس بخش برنامه ریزی ارتش اسرائیل و همچنین مدیر کل وزارت خارجه نیز در سخنرانی های خود در همین همایش ارزیابی کردند که در یک سال پیش رو خاورمیانه با بحران های وخیم تری روبرو خواهد شد.
آگاهان گفتند: بی تردید آن چه در مصر رخ میدهد، و بازتاب آن بر دیگر کشورهای عرب منطقه و همچنین مسائل اتمی ایران و فتنه گری های حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه خطرات بسیاری در بطن خود می پروراند که باید نسبت به آن ها هشیار بود و به چاره جوئی پرداخت.
در حالی که در مصر اوضاع تا حدودی به حال عادی بازگشته، ولی هنوز فاصله زیادی تا حل بحران وجود دارد.
نخست وزیر اسرائیل دستور داد جدار الکترونی و امنیتی در مرز با مصر هرچه زودتر برپا شود و آگاهان گفتند: اسرائیل با درخواست مصر برای فرستادن شمار بیشتری از نیروهای خود به شبه جزیره سینا مخالفت ورزیده است.
پرزیدنت پرس به فلسطینیان واسرائیل:
«بیائید و هرچه زودتر به صلح برسید»
"همایش هرتسلیا" هر سال با سخنرانی شمار قابل توجهی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی و کارشناسان خارجی در محوطه دانشگاهی آن شهر برگزار می شود و در آن مسائل مربوط به امنیت و اینده خاورمیانه مورد بحث و رایزنی قرار می گیرد.
پرزیدنت پرس در سخنرانی در این همایش از نخست وزیر اسرائیل و رئیس حکومت خودگردان فلسطینی خواست برای پیشبرد گفتگوهای صلح به تلاش گسترده تری دست بزنند. او گفت: «رویدادهای خطیری که در مصر می گذرد ایجاب می کند که خاورمیانه هرچه زودتر از نزاع فلسطینی – اسرائیلی رهائی یابد تا بتوان به موضوع های مهم تر و حساس تر پرداخت». و افزود: «باید هرچه زودتر به این مهم دست یافت، زیرا عواملی در منطقه وجود دارند که از این نزاع، به زیان هر دو طرف بهره گیری می کنند».
از دیدگاه پرزیدنت پرس، کندی بسیار در گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان، در سوءظن متقابل رهبران طرفین ریشه دارد: فلسطینیان در گذشته بر این گمان بودند که اگر یک دولت راست گرا در اسرائیل بر سر کار آید، با برپائی کشور مستقل فلسطینی موافقت نخواهد کرد – ولی معلوم شد که به اشتباه دچار بوده اند. در مقابل، به گفته او، اسرائیلیان نیز همیشه بر این باور بودند که فلسطینیان حاضر نخواهند شد از آن چه که "حق بازگشت چند میلیون نفر فلسطینی به خاک اسرائیل" می نامند صرفنظر کنند، که این نیز اشتباه از آب در آمد.
پرزیدنت پرس فاش ساخت که در چند مورد اساسی بین اسرائیل و فلسطینیان توافق و تفاهم به دست آمده است؛ از جمله این که: باید دو کشور برای دو ملت در منطقه وجود داشته باشد – اسرائیل برای یهودیان و فلسطین مستقل برای فلسطینیان. همچنین موافقت شده که کشور آینده فلسطینی باید بدون جنگ افزار سنگین باشد تا امنیت اسرائیل به خطر نیافتد. نکته مهم دیگر آن است که اسرائیل و فلسطینیان به این توافق رسیده اند که با امضای پیمان صلح، پایان نهائی نزاع مورد تائید قرار گیرد و وضعی به وجود نیاید که پس از مدتی، فلسطینیان ادعاها و خواسته های تازه ای مطرح سازند.
پرزیدنت پرس در نطق خود خطاب به فلسطینیان گفت: «بیائید راه مصالحه و آشتی را در پیش گیریم. باید با هم کنار آئیم. بیائید یک کشور مستقل فلسطینی برپا کنید که بر اصول دموکراسی استوار باشد و بر پایه علم و تکنولوژی قرار گیرد. به دور میز گفتگوهای صلح با اسرائیل بازگردید. رسیدن به توافق امری شدنی است».
رئیس جمهوری اسرائیل به نخست وزیر و اعضای هیات دولت نیز روی آورد و به آنان گفت: «شما نیز بدانید که رسیدن به صلح بهای سنگینی دارد و همانند عبور (یهودیان) از دریای سرخ (هنگام خروج از سرزمین بندگی مصر و بازگشت به سرزمین پدری) بسیار دشوار است. ولی گزینه های دیگری که در برابر صلح قرار دارد، بسیار خطرناک تر و پربها تر است».
«اوضاع دشوارتری در خاور
میانه درانتظار اسرائیل است»
یکی دیگر از سخنرانان "همایش هرتسلیا" ژنرال امیر اشل رئیس رکن برنامه ریزی ارتش اسرائیل بود که ارزیابی کرد در سال پیش رو موقعیت راهبردی اسرائیل در منطقه دشوارتر خواهد شد و اسرائیل باید در سیاست خارجی و امور امنیتی خود به ابتکارات تازه ای دست بزند.
ژنرال اشل گفت: در سال پیش رو کنترل اسرائیل بر رویدادها و جهت بخشی به آن ها و پیامدهایشان بسیار دشوارتر خواهد بود. معلوم نیست که آیا اسرائیل خواهد توانست در رسیدن به صلح با فلسطینیان پیشرفت کند – گرچه اکنون ما شریک صلحی داریم (حکومت خودگردان فلسطینی) که ترور را به عنوان راهی برای رسیدن به هدف های خود کنار گذاشته است. اگر اسرائیل در تلاش های خود موفق نشود، با اوضاع راهبردی دشوارتری روبرو خواهد گردید.
ژنرال اشل به پیشبرد صلح بین اسرائیل و سوریه نیز پرداخت و تاکید کرد که اگر دو کشور به آشتی برسند، و سوریه از محور تندگرائی دور گردد، اوضاع منطقه به صورت ملموس دگرگون خواهد شد.
او گفت: فرصت هائی وجود دارد که اسرائیل باید بی آن که منافع راهبردی خویش را به خطر اندازد، آن ها را به آزمون بگذارد. ولی این احتمال را هرگز از نظر دور نداریم که ممکن است در آینده ناچار شویم در مقابل امتیازات کمتر، بهای بیشتری بپردازیم.
رافی باراک مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل نیز در سخنرانی خود در "همایش هرتسلیا" همین نگرانی ها را بازگو کرد. باراک به احتمال تضعیف موقعیت ایالات متحده و کشورهای میانه رو عرب در منطقه هشدار داد و گفت: «در مقایسه با گذشته، توان ایالات متحده در برقراری ثبات در خاورمیانه محدودتر شده است»
مدیرکل وزارت خارجه نیز به رویدادهای مصر پرداخت و هشدار داد که نباید کار را تمام شده دانست و تصور کرد که مصر به جرگه دشمنان اسرائیل پیوسته است. ولی تردیدی نیست که مصر در آینده نزدیک به رفع مشکلات داخلی خویش خواهد پرداخت و فرصت کمتری برای تاثیرگذاری بر رویدادهای منطقه خواهد داشت.
رافی باراک تائید کرد که در مورد ارزیابی اوضاع در مصر، تفاوت هائی بین دیدگاه های اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد – که بهتر است آن ها را بدون سروصدا و در گفتگوهای غیرعلنی مورد مطرح ساخت و به رایزنی گذاشت.
مدیرکل وزارت خارجه توصیه کرد که اسرائیل باید در مورد سیاست های منطقه ای با ایالات متحده همآهنگی و همکاری داشته باشد و بکوشد موجب تقویت موقعیت آمریکا در منطقه شود.
به دیگران بفرستید
چاپ کنید
این نشانی را ذخیره کنید
    

هیچ نظری موجود نیست: