۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

تفسیر آیت الله بی بی سی از مسائل خاور میانه

بگفته ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا صلح درخاورمیانه هم به نقع فلسطینیان است هم بنفع اسرائیلی ها وهم بنفع آمریکائی ها ولی نگفت چقدر بنفع بریتانیاست ببینید وقضاوت کنید

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/02/110209_l42_vid_hague_me.shtml

هیچ نظری موجود نیست: