۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

ضد حمله به سربازان امامزمان حرام زاده

25 بهمن روز آغاز یک پایان است روز پیروزی نور بر تاریکی روز تجات کشور اهورائی ما ایران است واین مهم بدست شما جوانان رشید ایرانی صورت حقیقت بخود خواهد گرفت اهورای ایران یاورمان است بزودی درمیدان شهیاد جشن پیروزی خواهیم گرفتهیچ نظری موجود نیست: