۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

هموطن عزیزم اعتصابها را شروع کنید از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه ایران

امروز جوانان ایران دست دردست یکدیگر وفارغ از هرگونه تهدیدی خیابانهای تهران وشهر های بزرگ ایران را فتح کردند وفردا وپس فردا هم تا سقوط سید علی ادامه دارد با توهستم بازاری محترم آیا وقت آن نرسیده که بملت بپیوندید مواظب باشید که سرمایه بدست آورده خود دراین سی سال بلبشوی کشور را بسادگی از دست ندهی لیست بازاریان بزرگ مشخص ودرفردای آزادی ایرانی آنانیکه با ملت بوده اند روچشم ما ودیگران...........کارگران  معلمان  و کارمند ان شریف ایران از فردا اعتصابات را شروع کنید سوت یک کارخانه فردا نباید بصدا درآید شیر های نفت را ببندید شعار ما نه غزه نه لبنان  جانم فدای ایران است پدران ومادران ما اشتباهی بزرگ کردند وما این اشتباه را جبران خواهیم کرد با خون خودمان پس از فردا اعتصاب اعتصاب

هیچ نظری موجود نیست: