۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

آدرس میرحسین موسوی همراه با کروکی


آدرس میرحسین موسوی همراه با کروکی

وبسایت کلمه آدرس محل سکونت میرحسین موسوی را منتشر کرد
http://www.kaleme.com/1389/11/29/klm-48021/
به گزارش وبسایت کلمه موسوی و رهنورد از روز بیست و پنجم بهمن در حصر خانگی هستند و محافظین آنها عزل شده اند و حتی اجازه خروج از منزل برای تهیه مایحتاج روزمره را ندارند
در واقع مواد غذایی آنها را نیروهای امنیتی به مقدار و نوعی که خودشان صلاح بدانند در اختیار موسوی و رهنورد قرار میدهند و جان موسوی و رهنورد در خطر است
وبسایت کلمه خبر از برگزاری تجمع در تاریخ یکشنبه اول اسفند میدهد اما مکانی را مشخص نمیکند
از طرف دیگر وبسایت کلمه آدرس خانه میر حسین موسوی را منتشر کرده است
ابتدای کوچه‌ی بن‌بست اختر در خیابان پاستور که منزل میرحسین موسوی در آن واقع است

هیچ نظری موجود نیست: