۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

عطا الله مهاجرانی را بهتر بشناسید

این همان کسیست که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ملت را درمصاحبه اش تفیر دادوبیشرمانه ادعا کرد شعار ملت هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران بوده  
وحالا نظرش را درمورد اتفاقات مصر برداشت از آیت الله  بی بی سی  بخوانید شعور این مرد درمورد خانه زیبای پسر مبارک در تایت بریج لندن است درست همفکر همه آخوند های خون خوار کشور بخوانید


کارت شناسایی لباس شخصی های مصری (نوشته ای از عطاءالله مهاجرانی)


چنان که انتظار می رفت، پس از راه پیمایی و تجمع حیرت انگیز و بی سابقه مردم مصر در قاهره- در میدان ازادی- در اسکندریه و سوئز و شهرهای بزرگ دیگر، مبارک به تعبیر روزنامه گاردین امروز، ‌به ناگزیر سر خم کرد. پذیرفت در انتخابات آینده که البته ۸۴ ساله می شود، شرکت نکند. پسرش هم کاندیدا نخواهد شد. پسرش به لندن بازگشته، در محله گران قیمت نایتز بریج خانه ای تماشایی دارد...
مبارک برای این که نشان دهد مردم مصر از او حمایت می کنند. روز چهارشنبه دست به نمایش غریبی زد. هوادارانش همان پرسنل لباس شخصی تحت فرمان نیرو های امنیتی و حتا پلیس هایی که لباس شخصی پوشیده بودند. به میان مردم آمدند. با سنگ و چوب و چماق و دشنه، سوار بر شتر و اسب و یابو به سوی معترضان تاختند. عده ای را کشتند و بسیاری زخمی شدند.

هیچ نظری موجود نیست: