۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

مشروعیت خامنه ای از کیست خبرگان -امام زمان یا خدا؟


اخیرا مطلبی خواندم تحت عنوان شبهه دور چنین بار تعریف آنرا که توسط کیهان ارائه شده بود خواندم حقیقتش را بخواهید چیزی دستگیرم نشد لذا آنچه برداشت خودم ازین تعریف را که درزیر آمده خواهم نگاشت شاید دوستانی باشند که این تفاسیر هردم بیلی را برای من بیسواد توضیح دهند روزنامه کیهان در پاسخ به نوشته ای درسایت کلمه که آمده است
کیهان در یادداشتی با عنوان «شبهه دور، در نظام دموکراسی یا ولایت فقیه» نوشت؛

- سایت کلمه که رسانه نزدیک به میرحسین موسوی می باشد مطلبی را تحت عنوان «شورای نگهبان قدرت یا شورای نگهبان قانون اساسی؟» منتشر کرد. در این مطلب سعی شده است با مطرح نمودن شبهه دور به تخریب جایگاه ولی فقیه بپردازد.
شرحی را نوشته است بقرار ذیل
در پاسخ شبهه دور در رابطه بین مجلس خبرگان با ولی فقیه باید گفت: این مشکل در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام هایی از نوع دیگر باشند، پس فرض این که چنین مشکلی نیز در نظام ولایت فقیه هم وجود دارد نباید موجب شود تا اصل نظام را مخدوش بدانیم وگرنه باید تمامی حکومت ها و نظام های دموکراتیک قبلی، فعلی و آینده جهان را مردود شمرده و نپذیریم.

- براساس شبهه دور، ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می کند در حالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و از طریق تأیید شورای نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است.برخلاف شبهه دور اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال که به واسطه ائمه معصومین(ع) به ما ابلاغ می شود، کسب می کند و قانون خدای متعال اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم به اعتبار بخشیدن کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند نیست و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(عج) است. برای روشن شدن این گفتار به مثال زیر دقت نمایید:وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم از افراد خبره و متخصصان سؤال می کنیم در واقع در ذیل سؤال خود کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب نمی کنیم بلکه آن فرد در خارج یا از درجه اجتهاد و اعلمیت برخوردار است یا فاقد معیارهای لازم است و تحقیق ما موجب اجتهاد و اعلمیت در شخص نخواهد شد. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است که از طریق شهادت آنان مجتهد اعلم برای ما کشف و معلوم شود.

- در اینجا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی کنند بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان(عج) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است.

- پس در واقعیت اشکال دور فقط بر نظام های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساسا از چنین اشکالی مبراست و در اینجا هیچ دوری اتفاق نمی افتد.
سئوال اینستکه
1 – آیا این نظام ولائی دمکراتیک است؟
2 – اگر هست چرا ملت باید بخاطر اعتراض آرامشان ولو نا معقول به گلوله بسته شوند ودستگیر شدگانشان در کهریزک واوین مورد تجاوز جنسی قرار گیرند وروزی سه نفر دراین حکومت اسلامی  ناب محمدی اعدام شوند؟
3 – اگر اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه مشروعیت خود را از جانب خدای متعال که بواسطه ائمه معصومینبشما ابلاغ میشود کسب میکند این ائمه معصومین چطوری با خامنه ای تماس گرفته اند؟
4 – آیا یکی از ائمه معصومین اکبر هاشمی رفسانجانی نبوده که بعد از مردن کلاهبردار بزرگ کلاهی گشادتر بسر ملت گذاشت وسید علی تارزن را یکشبه آیت الله کرد؟
اگر نبود این شورای نگهبان وخبرگان رهبری چه غلطی میکنند وقتی مشروعیت خود را از مقام عظما کسب میکنند اینها که شده اند عروسک خیمه شب بازی مقام عظما؟
خلاصه من نفهمیدم رهبر مشروعیتش را از خبرگان رهبری وشورای نگهبان میگیرد یا این دو ارگان از رهبر ویا اینکه سر خدا را هم شیره مالیده اید وهمه چیز پشم است؟ خداوند ایران ما را از شر عمامه وعبا نجات دهد که اگر خدا هم مثل آخوند بیغیرت باشد که هست ما خود این کثافتها را بزباله دان خواهیم انداخت نور بقبر پادشاه از دست رفته ایران ببارد که اگر نرفته بود ما را با این اسلام ناب محمدی آخوندان آشنا نکرده بود ما هنوز هم بدنبال امام دوازدهم خیالی میبایست بگردیم چرا که هرچه بدبختی داریم از همین اسلام نجس است

خرد یار همه ایرانیان وطنپرست وپیرو پندار نیک گفتار نیک کردار نیک باد 
ما پیروزیم چرا که حق باماست بپاخیزیم وبساط این دینفروشان فرو مایه را درهم چینیم گه اگر نکنیم این مار خورده افعی شده ها تسمه از گرده فرزندانمان خواهند کشید.

هیچ نظری موجود نیست: