۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

قابل توجه حیوان شناسان

عکس جدیدی از شتر که غیر از فردوسی شناسی اسلام شناشی حافظ شناسی موسیقی شناسی اهانت به خاندان پهلوی این شاهان ایران ساز کاری دیگر نمیداند توده ای بی هدفی که آرزویش تحویل ایران به بیگانه نیست وی از روی کتابهای مختلف رو خوانی میکند لقب پر ارزش استاد را بکول میکشد خود را مهندس شیمی میخواند ولی از شیمی هیچ نمیگوید از ازادی حرف میزند وخود دیکتاتوری همچون مصدق است از فضولی درهرکاری ابا ندارد واز گذشته اش درشهربانی وعلت اخراجش چیزی برزبان نمیآوردپس خود شتر است که کارش نشخوار کتابهای دیگران است راستی متخصص بمب اتم هم هست

هیچ نظری موجود نیست: