۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

فرق حیوان باشعور و حیوان بی شعورحیوان باشعور

حیوانات بیشعوری که ادعا های بزرگ هم دارند

هیچ نظری موجود نیست: