۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه

یا علی گفتن علی خامنه ای هنگام تولدمعرکه گیری آخوند سعیدی رئیس دفتر تولیت را بشنوید.
من یاد آن داستانی افتادم که دزدی بمنزل آخوندی میرود بعد از جمع کردن اثاثیه آشیخ آنهارا درگونی کرد ورفت بالای دیوار با طناب شروع بکشیدن ببالای اموال آخوند بیدار شد وگونی را گرفت دزد دربالای دیوار یا علی میگفت وبالا میکشید آخوند از پائین میگفت پدر نیامرز من یکعمر با یا حسین جمع کردم یو بایک یا علی میخوای بکشی بالا ؟
حالا حکایت این یا علی گفتن سید علی گدا را ببینید که چه یا علی گردن کلفتی بوده که ایران را دارد بالا میکشد .
یکی پیدا میشه باین گوساله هائی که زیر منبر این شیاد نشسته اند بگوید گوساله ها علم پزشگی ثابت کرده اعضای بدن انسان بهنگام تولد کامل نیست اگر اینطور که این شیاد میگوید چرا فقط همین دزد بزرگ باید یاعلی بگوید درثانی به روباه گفتند شاهدت کیه گفت دمبم یا علی گفتن سید علی گدا را اگر خواهر ناتنی اش که حداقل 10 سال از وی بزرگتر است وقطعا مشاعر خودرا نیز ازدست داده است تائید نکند چه کسی باید تائید کند پس چرا شوهر خواهرش (شیخ علی تهرانی) اینهمه فحش وبد بیراه در رادیو عراق دنبال این مطرب میزد این یکی که خواهر تنی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هیچ نظری موجود نیست: