۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

خيانت آمريكا و كارتر به مردم ايران


خيانت آمريكا و كارتر به مردم ايران

این ویدئو را ببینید تا میزان خیانت آمریکا بایران را توسط ابراهیم یزدی باور کنید خمینی گجسگ کاره ای نبود اگر کارتر روان سوخته این عملیات را با پول آمریکا رهبری نمیکرد وحالا هم ملت اگر چشم امیدشان به اوباما این سیاه بچه برده باشد که قبله آمالش کارتر پدرسوخته است باید گفت ول معطل است

واريز 150 ميليون دلار از سوي آمريكا و كارتر به حساب خميني در فرانسه ( در زماني كه وي در نوفل لوشاتو بود) براي هزينه كردن در جهت پيروزي انقلاب
ملت در تغيير رژيم هيچكاره هستند، و جمهوری اسلامی منافع آمريكا را تامين ميكند و تا زمانی كه آمريكا و سناتورهای فاسد آن نخواهند رژيم سقوط نخواهد كرد/ بيخود كشته ندهيد و پيشنهاد ميكنم حتماً اين فيلم را ببينيد تا به واقعيات انقلاب ۵۷ پی ببريد كه اين شما نبوديد كه انقلاب كرديد بلكه جيمی كارتر و آمريكا بود

ببينيد و پخش كنيد... و افسوس بخوريد از عمر از دست رفته، عقب افتادگي، كشتار جوانان كشور و سوء استفاده از مذهب و زودباوری مردم و مطمئن باشيد اوباما نيز راه جيمی كارتر را ادامه ميدهد و مذاكره و سياست های پشت پرده بر جان و مال شما و حقوق بشر ارجحيت دارهیچ نظری موجود نیست: