۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

ٌآیا واقعا حسین با یزید فرق داشت

آشیخ یزید شما یک امام حسین شما را با 71 نفر همراهش کشت قبول امام حسین شما چکار کرده بود که باعث کشته شدنش بدستور یزید شد؟
چرا مردم کوفه از امام حسین شما روبرگردانیده به سپاه یزیدیان پیوستند؟
وقتی حسین سمبه را پر زور دید چه پشنهادی به ابن زیاد فرمانده لشکر یزد کرد؟ آیا یکی از پیشنهاداتش رفتن به ایران وجنگ با ایرانیان نبود؟ (( خداوند شما پدر دروغگو را نبخشد )) ((هرچند که بقای شما بهمین دروغها بستگی دارد))
درثانی یزید 72 نفر را کشت حکومتی که توازآن حمایت میکنی درین سی و دوسال بیش از یک میلیون نفر کشته پس یزید باشرفتر بود یا حامیان کسیکه ایرانیان را پست وتازیان را آقا میداند ؟او باشرفتر بوده یا حامیان وزنجیر زنان وقمه زنان کسیکه گفته مردان ایرانی را باید کشت وزنان وبچه های آنان را باید به کنیزی وغلامی برد ودربازارهای عربستان بفروش رسانید؟
آئینی که صحبت از انسانیت میکند باپرفتر است یا مذهبی که از تورات و انجیل گاتاها  دزدی کرده وبنام اینکه الله مدینه آنرا باپست دی اچ ال از آسمان برایش فرستاده بملت عربستان قالب نموده ما محمد را آدمی باهوش وزیرک میدانیم ولی بعنوان پیغمبر نه همچنانکه زرتشت را پیغمبر نمیخوانیم ما ایرانیان تا قبل از شورش 57 شما آخوند ها را متاسفانه مردان خدا میپنداشتیم ولی بعد دانستیم که شما مردان دور از خدا ئی هستید که برای زنگانی بمفت خواری وانگل بودن عادت کرده اید ودروغ وتقییه یکی از روشهای زندگی شماست.حالاخودت عمامه ات را قاضی کن وبگو یزید بهتر بوده یا حسینی که شما ویرا درصحرای کربلا میکشید؟ خالی بند
استفراغ واقعیت ها بهتر است آشیخ یا استفراغ مهدیگری شییعگری وبهائیگری ؟ تو آشیخ خوب میدونی که اگر این جریان حسین نباشه درایران اهورائی جائی برای گردن کلفت وآن زاپاس کامیونی که روی سرت گذاشتی هم وجود ندارد مفت خواری وتوسعه خرافات 1400 ساله تازیان سوسمارخوارهم ه=تمام میشه خوب معلومه باید بالای منبر برای عده ای عقل باخته این چرندیات را سرهم کنی بیچاره کیش زرتشت تنها آتش را نمیستاید که باد را زمین را آسمان را خوبی وزیبائی را انسانیت ومردانگی را شرافت وعزت نفس را صداقت را پاکی را وخلاصه همه خوبی ها را میستاید ومیپرستد کیش زرتشت از دروغ بیزارست ودین محمدی تو بگفته رسولت((تقییه )) قبول دارد ما برده داری را منع کرده ایم ومحمد تو آنرا حلال وشفارش به بردگان میکند تا از صاحب خود فرمانبرداری کنند ما قتل نفس را عملی زشت میدانیم وطرفداران رسول تو درقرن 21 بفتوای همان رسول سر انسانها را مانند گوسفندی میبرند ((آخریش همین چند روز پیش درافغانستان بود)) ما به محیط زیست بشر ارج مینهیم وسردمداران رژیم جهل وجنون وجنایتی که تو از آن دفاع میکنی واز سفره حرام ولایت ریزه خواری میکنی ارومیه را خشکانیده زاینده رود را ازبین برده دریای مازندران را به روسها های خدا نشناس بخشیده اند......................

هیچ نظری موجود نیست: