۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

شیطان تا کجاها نفوذ کرده
-
عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه به امام صادق عليه السّلام عرض كرد: من در شكم خود
بادى را احساس مي كنم؛ تا جايى كه بنظرم مى آيد آن باد خارج شده است. آیا وضو
بر من واجب است? آن حضرت فرمود: وضو بر تو واجب نيست تا زمانى كه صداى آن را بشنوى، يا بوى آن
را حس كنى.
سپس اضافه فرمود: همانا شيطان در ميان نشيمنگاه شخص مي نشيند و بادى رها مي
كند تا او را بشكّ اندازد.

من لا يحضره الفقيه،
شيخ صدوق، مترجم: على اكبر غفارى‏،
‏ نشر صدوق، چ: اول‏،1367 ش‏. ج‏1 ،برگ92
 
تا خرند اين قوم، رندان خرسواري مي كنند

وين خران در زير ايشان آه و زاری مي كنند

هیچ نظری موجود نیست: