۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

پایه های انقلاب سپید شاه و ملت از زبان محمد رضا شاه پهلوی(شاهنشاه آریامهر بزرگ و فقید) در سال1943


 باوجود جنگ جهانی دوم كه هیتلر با چند کشور در جریان بود و با وجود مشكلات دردناكی كه بر من هجوم آورده بودند , بر دولت های گوناگون ایران تاكید كردم كه با توجه به دلیل های واقعی و ریشه های بدبختی ژرف مان باید به این 5 هدف برسیم.
1 :_ نان برای همه.........
2 :_ مسكن برای همه.........
3 :_ پوشاك برای همه...............
4 :_ بهداشت برای همه.................
5 :_ آموزش و پرورش برای همه............
از تذكر این اهداف به دولتهایی كه در پی هم آمدند و رفتند هرگز فروگذار نكردم و سرانجام ناچار شدم حصول به این اهداف را با انقلاب سفید بر آنها تحمیل كنم.باید به خاطر داشت كه تا تحولات سال 1960, من به جز فرماندهی كل قوا قدرت قانونی دیگری نداشتم. بمحض اینكه قدرت انحلال پارلمان را بدست آوردم, یعنی پس از سقوط مصدق, می توانستم مراقب باشم كه دولتهای جدی و میهن پرستی بر سر كار بیایند. با تعقیب 5 هدف فوق رفته رفته برنامه ی كامل تر و پرمحتواتر را طراحی كردم و در عین حال ضروری ترین نیازها و واقعی ترین امكاناتمان را در نظر گرفتم. به این ترتیب بود كه نوزده اصل انقلاب سفید یكی بعد از دیگری شكل گرفت.در كتاب انقلاب سفید چنین نوشته ام:
"ما شیوه ی اختناق افكار و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی را برای پیشرفت ظاهری خود برنگزیده ایم. بعكس, آنچه ما به عنوان اصول كار خویش برای آینده در نظر گرفته ایم, اصلاحات وسیع اجتماعی, سازندگی اقتصادی توام با اقتصاد دموكراتیك, پیشرفت های فرهنگی, همكاری بین المللی, احترام به معتقدات معنوی و به آزادیهای فردی و اجتماعی است"در 9 ژانویه ی 1963, در برابر اولین كنگره ی تعاونیهای كشاورزی كه در تهران تشكیل شد, نخستین شش اصل لازم برای انقلاب را ارائه نمودم
یک>>>> اصلاحات ارضی: تقسیم زمین میان كسانی كه در آن كار میكنند.
دو>>>> ملی كردن جنگلها و مراتع
سه>>>> تبدیل كارخانه های دولتی به شركتهای سهامی و فروش سهام آن ها به عنوان پشتوانه ی اجرای اصلاحات ارضی
چهار>>>>مشاركت كارگران در سود كارخانه ها
پنج >>>>اصلاح قانون انتخابات. مشاركت همگانی و بخصوص زنان در انتخابات
شش >>>>ایجاد سپاه دانش از سربازان وظیفه ی فارغ التحصیل تا در روستاها به تدریس بپردازند
هفت >>>>برپایی سپاه بهداشت، برای توسعه بهداشت
هشت >>>>برپایی سپاه ترویج و آبادانی
نه >>>> برپایی خانه‌های انصاف در روستاها
ده >>>> ملی كردن تمام منابع آبهای زیرزمینی كشور
یازده >>>> نوسازی شهرها و روستاها
دوازده >>>> انقلاب اداری و آموزشی
سیزده >>>> بسیار آسان کردن شرایط برای فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به كارگران به صورتی که کارگران مالک کارخانه ها شوند
چهارده >>>> مبارزه با تورم و گران فروشی
پانزده >>>> آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصیل
شانزده >>>> تغذیه رایگان برای كودكان خردسال در مدارس
هفده >>>> همگانی کردن بیمه‌های تامین اجتماعی برای ایرانیان با شرایط بسیار آسان
هجده >>>> مبارزه با زمین خواری و ابزار نمودن آنها برای استثمار دیگران
نوزده >>>> مبارزه با فساد در دولت و اعلان دارایی های مقام های دولتی هر شش ماه و نداشتن حق تجارت و معامله تا زمانیکه مقام دولتی دارند

هیچ نظری موجود نیست: