۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

پیام ما را به دوستان وهمرزمان خود بفرستید تا دست دردست یکدیگر ایرانی آزاد بسازیم


Kazem Afzali
Kazem Afzali05 June 15:29
Subject: پیام ما را به دوستان خود ارسال کنید،زیرا ما به پشتیبانی
‫منشور ما 
برای پیروزی در این مبارزه ، اتحاد و همبستگی ملی باور ماست، نافرمانی مدنی و مبارزه بدون خشونت ابزار ماست ، 
چون رضا پهلوی پرچمدار و مشعل دار نقشه راه ماست
ارتش و سپاهی همواره پشتیبان ماست

.

:برنامه سیاسی حداقل 
ما،به اعتبار طیف فکری خود و نیز با اتکاء به جنبش عظیم و ملی پدران خویش و حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران ، نظام مشروطه پادشاهی را که در آن اصل استقلال کامل قوای سه گانه { قضائی،قانونگزاری و اجرائی }تضمین شده باشدو بر دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و بویژه آزادیهای اساسی و رعایت کامل و به تمام موازین حقوق انسانی تصریح شده باشد، مشحصا به پادشاهی رضا پهلوی ، مطلوب ترین شیوه اداره کشور میدانیم لیکن اعتقاد داریم که در هر صورت بایستی نوع نظام و قانون اساسی آینده بوسیله مجلس موسسان ملی بررسی و اعلام شود بر همین اساس نیز تا پیش از آن مقطع ، همه مبارزان سبز و غیر سبز که خواستار بر اندازی جمهوری اسلامی می باشندرا همرزمان خویش میشماریم‬

هیچ نظری موجود نیست: