۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

18 تیر در لندن

video
نمایش تظاهرات گروهی از سبز الهی ها وطرفداران سامانه شاهنشاهی درایران درمقابل سفارت اشغالی ایران در لندن

هیچ نظری موجود نیست: