۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

چرا هاشمی رفسنجانی برای آینده رژیم نگران است؟ ویدئوئی ده دقیقه ای

گفتگوی آقای چالنگی از صدای آمریکا با آقای حسن دائی و فرخ نگهدار از لندن
تا آخر ویدئو تماش فرمائید ببینید فرخ نگهدار توده ای ونوکر خامنه ای چکونه تلاش برای ماست مالی حرکات وسخنان رهبران زرد جنبش ملی مردمی سبز ایران میکند

هیچ نظری موجود نیست: