۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

شاه ایران. سقوط یک تمدن بزرگ بوسیله آیت الهی دروغگو

هیچ نظری موجود نیست: