۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

تظاهرات در حمایت از خیزش 1 مهر مردم ایران جلوی سفارت اشغالی ایران در لندن


با دورد
اطلاعیه زیر را برای دوستان و آشنایان خود بفرستید سپاسگزار میشویم.
همچنین به اطلاع میرسانیم در روز پنجشنبه 22 سپتامبر از 7 شب جلوی سفارت اشغالی ایران در لندن تظاهراتی ترتیب داده شده در اعتراض به رفتن احمدی نژاد به سازمان ملل امیدواریم که در این روز هم ما را همراهی کنید و اگر در نیویورک تشریف دارید به ایرانیان جلوی سازمان ملل بپیوندید برای اطلاعات بیشتر در مورد تظاهرات لندن با کدبان آرش شماره 07932776289 تماس بگرید.

با مهر
مرداویج

اطلاعيه

 تظاهرات در حمایت از خیزش 1 مهر مردم ایران جلوی سفارت اشغالی ایران در لندن

 

هموطن. تظاهرات 1 مهر ( در روز آدینه 23 سپتامبر) در حمایت از خیزش مردم داخل ایران همزمان در لندن جلوی سفارت اشغالی ایران در ساعت 7 شب برگزار خواهد شد.

جمعيت خرد پيشه گان ريشه ای ايران با هماهنگی با گروه های ديگر سياسی در انگلستان در برگزاری اين تظاهرات از هم ميهنان دعوت مينمايد که با حضور خود به حکومت جنايتکار جمهوری اسلامی نشان دهيم که مردم ايران در این روز در داخل با بیرون آمدن به خیابانها و در تمامی دنیا جلوی سفارتهای اشغالی ایران در این روز در ساعت 7 نیمروز به وقت محلی خیزش خواهند کرد تا اين رژیم جنایتکار را برکنار و حکومتی مرکزی، دمکرات و لائیک به تمام معنا جدائی دین از حکومت و سیاست و فرهنگ در تمامیت پهنای ایران برقرار کنند و شرائط لازم را بوجود آورند تا مردم  در فضائی آزاد نوع حکومت آینده ایران را انتخاب کنند.

بدينوسيله : جمعيت خرد پيشه گان ريشه ای ايران از هم ‌ميهنان گرامی دعوت مينمايد ضمن شركت در اين تظاهرات به حمايت از مردم رنجديده ايران و با دادن دلگرمی به آنان در این خیزش برای رهایی كشور تحت سلطه غاصبان، به آزاديخواهان بپيوندید.

هم میهن چپی و راستی و مجاهد و مذهبی و غیر مذهبی و پادشاهی ووووو زمان آن رسیده تا همه دست بدست یکدیگر داده تا ایرانی آزاد برای نسل آینده بسازیم و مردم را از این بدبختی که 32 سال است گریبانگیر آن هستنند نجات دهیم.
با همبسته و یکی بودن ميتوانيم کشورمان را آزاد کنيم روز 23 سپتامبر، اول مهر روزیست که میتوان ایران را نجات داد اگر که همه بخواهند.

هیچ نظری موجود نیست: