۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

ثروت مصدق درآغاز مشروطیت


گوشه های نادیده ویا فراموش شده از محمد مصدق  (( محمد مجزا))
ثروت مصدق درآغاز مشروطیت
فرمانفرما خواهرزاده خود مصدق السلطنه را درسن 17 سالگی به مستوفی خراسان منصوب میکند که این امر تا آن زمان بی سابقه بوده وبعد از آن هم هرگز تکرار نشده است.
دراین شغل پر درآمد است که مصدق جزو فئودالهای بزرگ زمان خود میشود زیرا با موافقت مظفرالدین شاه که رکورد حماقت را درمیان سلاطین قاجار شکسته است با بخشیدن املاک دولتی ویا موافقت فروش آنها با قیمتی بسیار ناچیز سود کلانی خود واقوامش مانند محمد مصدق برده اند .
درآغاز چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی مصدق با اعتبار نامه سید ضیا الدین طباطبائی بمخالفت برخاست سید ضیا دردفاع ازخود به مصدق اشاراتی داشت که مصدق اموال خودرا از دوران مستوفی گری وخرید زمینهای خالصه با سند سازی وچه وچه....بدست آورده است .مصدق درجلسه بعدی این غارتگری بی شرمانه وعجیب را توجیه کرده وآن را بحساب آبادانی املاک خالصه گذاشته است . آقای مصدق فکر میکرد املاک خالصه مالیه مملکت نبوده وخریدشان به مبلغی معادل یکصدم کمتر از قیمت واقعی دزدی محسوب نمیشده است . بهمین دلیل دراوایل مشروطیت بصورت یکی از فئودالهای بزرگ کشور درآمده وشخصا در ردیف مادرش نجم السلطنه ودائی اش فرمانفرما قرار گرفته است . اسامی بعضی از مالکین بزرگ که درآمدسرزمین ایران به جیبهای گشادشان سرازیر میشد به شرح زیر است.
حضرت اقدس والا آقای عضدالسلطان برادر محمدعلی شاه وشوهر خواهر مصدق/حضرت مستطابه عالیه حضرت علیا همسر مظفرالدین شاه وخاله مصدق-حضرت والا آقای فرمانفرما دائی مصدق-جناب حاجی ناصرالسطنه برادز شوهر مادر مصدق –حاجیه خانم نجم السلطنه مادر مصدق – جناب مستطاب اجل آقای وزیر دفتر برادر ناتنی مصدق-جناب آقای ظهیر الاسلام برادر زن مصدق –جناب میرزا مرتضی قلی خان وکیل الملک شوهر مادر مصدق-وجناب آقای محمد مصدق السلطنه
توضیح چون پسر دیگر میرزا هدایت الله وزیر دفتر بنام میرزا علی موتمن السلطنه که قبل از تولد مصدق عملا به شغل مستوفی گری اشتغال داشته ودارای خانه وزندگی وزن فرزند بوده است با این که ارث پدری را هم برثروت شخصی افزوده است معهذا چون در دوران مپفرالدین شاه مانند برادرش مصدق السلطنه شغل نان وآب دار مهمی نداشته  ومانند مصدق السلطنه مورد توجه وعلاقه مظفرالدین شاه نبوده است نتوانسته املاک خود را بمیزانی برساند که نام او هم درفهرست مالکین وفئودالهای بزرگ آن زمان ایران قرار گیرد.

عضویت مصدق السلطنه در جامع آدمیت
دولت انگلستان حداقل از اوائل قرن نوزدهم میلادی برابر با آخر قرن دوازدهم خورشیدی یعنی زمانی که بتدریج سرزمین هند را بتصرف خود درآورده بود هرگز جز درجهت تضعیف ایران وجلوگیری از پیشرفت این کشور اقدامی به عمل نیاورده است. اقدامات دولت انگلیس بمنظور تضعیف ایران درزمینه های مختلف انجام گرفته است . تهیه وسائل تجزیه این کشور والحاق سرزمینهای وسیعی از آن به سایر کشورها را بعنوان نمونه ازین اقدامات میتوان ذکر کرد .
یکی دیگر از اقدامات انگلستان تضعیف دولت مرکزی بوده که هم اکنون نیز کشورهای پیشرفته وصنعتی غرب همین رویه را بمنظور جلوگیری از پیشرفت وصنعتی شدن کشورهای جهان سوم ازجمله ایران ادامه میدهند .
میرزا یعقوب ارمنی و پسر او میرزا ملکم خان هردو از جاسوسان ونوکران انگلیس بوده اند . متاسفانه هنوز گروهی از روشنفکران ما توجه ندارند اقدامات میرزا یعقوب ومیرزا ملکم خان تضعیف ایران بمنظور فراهم ساختن زمینه تسلط دولت انگلستان براین کشور بوده است . نقش میرزا ملکم خان درتشکیل انجمن های آن زمان که مصدق هم عضویت آنها را داشته است ادامه همان سیاست انگلستان بوده است.
متن قسم نامه مصدق برای عضویت درجامع آدمیت
به تاریخ بیستم جمادی الاول 1325 قمری
این بنده درگاه محمد بن هدایت الله ساکن تهران از صمیم قلب مضمون شرح ذیل عرض میکنم که ای پروردگار عالم اقرار دارم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده ودر ادای این حقوق واین موهبت عظمی هر قصوری که کرده باشم الان درحضور تو وبه حق تو وقدرتت  قسم میخورم که شان وحقوق این دسته شریفه را در هرمقام مادام الحیات با تمام قوای خود محفوظ ومحترم نگاه دارم وهرگاه از تعهد خود نکول نمایم از فیض رحمت پناه آخرت آنحضرتت بی نصیب بمانم. مهر مصدق السلطنه ضمانت آدم فوق بر عهده این جانب از فرائض ذمه عالم آدمیت است. مهر یا ابوالفضل(( این مهر متغلق به ابوالفضل میرزا عضدالسلطان میباشد))
ایرج افشار درسال شمار زندگی محمد مصدق مینویسد وی پیش از آنکه به جمع انسانیت بپیوندد عضو جامع آدمیت بوده است . محمد مصدق هرگز درخاطرات ونوشته هایش به عضویت خود در جامع آدمیت اشاره نکرده است.
همایون کاتوزیان درین باب مینویسد مصدق عضو جامع آدمیت بوده است که این انجمن با فراماسونری ارتباط داشته است.
بنا به دلایلی که شرح داده شد فراماسونری درسیاست ایران چه درگذشته وچه درزمان حال واژه زشتی است. یکسال بعد از فوت مصدق ((1346)) وقتی مخالفین مصدق متوجه عضویت او در جامع آدمیت شدند بلافاصله اعلام کردند مصدق درتمام طول زندگیش عامل انگلیسها بوده است.مصدق السلطنه با معرفی وضمانت عضدالسلطان برادر محمد علی شاه وشوهر خواهر خود به عضویت آن جامع درآمد وفعالانه درمبارزات سازمان یافته وحساب شده برعلیه آزادی خواهان شرکت نموده است.(( ماخذ کتاب اسرار قتل اتابک نوشته مهدی شمشیری))
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: