۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

اینجا تاریخ ایران زمین است... روی هر عکس که خواستید کلیک کنید و تاریخ سرزمینمان را بخوانید...اینجا تاریخ ایران زمین است... روی هر عکس که خواستید کلیک کنید و تاریخ سرزمینمان را بخوانید...


 
 

                                            
 
 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=117&img_type=0
نظميه در دوران قاجار
http://iichs.org/index.asp?img_cat=77&img_type=0
محرم از نگاه تصوير
http://iichs.org/index.asp?img_cat=75&img_type=0
کودتاي نظامي ١٢٩٩ و معماري نظامي گرايانه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=74&img_type=0
محمد شاه


 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=40&img_type=0
احمدشاه از کودکي تا سلطنت
http://iichs.org/index.asp?img_cat=39&img_type=0
مسعود ميرزا ظل السلطان
http://iichs.org/index.asp?img_cat=38&img_type=0
لياخوف
http://iichs.org/index.asp?img_cat=37&img_type=0
اشرف پهلوي


 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=36&img_type=0
سيدحسن تقي‌زاده
 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=34&img_type=0
ستارخان
http://iichs.org/index.asp?img_cat=33&img_type=0
ميرزا علي‌اصغرخان امين‌السلطان

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=32&img_type=0
رضا پهلوي از تولد تا كودتا
http://iichs.org/index.asp?img_cat=31&img_type=0
سپهبد احمد اميراحمدي
http://iichs.org/index.asp?img_cat=30&img_type=0
تحصن در مشروطه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=28&img_type=0
انقلاب اسلامي ايران (بدون شرح)

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=27&img_type=0
آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني
http://iichs.org/index.asp?img_cat=26&img_type=0
همسران رضاشاه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=25&img_type=0
محمدحسين امين‌الضرب
http://iichs.org/index.asp?img_cat=23&img_type=0
نامزدي محمدرضا پهلوي و فرح ديبا

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=22&img_type=0
شمس پهلوي
http://iichs.org/index.asp?img_cat=21&img_type=0
پيمان سنتو
http://iichs.org/index.asp?img_cat=19&img_type=0
نجفقلي صمصام‌السلطنه بختياري
http://iichs.org/index.asp?img_cat=18&img_type=0
كلنل پسيان

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=17&img_type=0
جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي
http://iichs.org/index.asp?img_cat=16&img_type=0
مشروطه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=15&img_type=0
رضاشاه در تبعيد
http://iichs.org/index.asp?img_cat=14&img_type=0
اصلاحات ارضي

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=13&img_type=0
مجلس سنا
http://iichs.org/index.asp?img_cat=12&img_type=0
حزب رستاخيز
http://iichs.org/index.asp?img_cat=11&img_type=0
اشغال ايران
http://iichs.org/index.asp?img_cat=10&img_type=0
تحريم تنباكو

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=9&img_type=0
آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري
http://iichs.org/index.asp?img_cat=8&img_type=0
فتح تهران
http://iichs.org/index.asp?img_cat=7&img_type=0
ارتشبد محمد خاتمي
http://iichs.org/index.asp?img_cat=6&img_type=0
رضاخان و كودتاي 1299

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=5&img_type=0
قيام سي تير 1331
http://iichs.org/index.asp?img_cat=4&img_type=0
كودتاي 28 مرداد 1332
http://iichs.org/index.asp?img_cat=3&img_type=0
انقلاب اسلامي ايران
http://iichs.org/index.asp?img_cat=2&img_type=0
قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=1&img_type=0
نهضت مشروطيت به روايت تصوير
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: