۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

تاکید رئیس جمهور اسرائیل بر تهدید بزرگ جمهوری اسلامی ایران

تاکید رئیس جمهور اسرائیل بر تهدید بزرگ جمهوری اسلامی ایران


پرس: «اسرائیل نمی خواهد در مبارزه علیه اتمی شدن ایران تنها باشد؛ اسرائیل بخشی از جهان متمدن و کشورهای مسئولیت پذیر است و انتظار دارد رهبران جهان به تعهدهایی که در زمینه جلوگیری از اتمی شدن ایران داده اند عمل کنند. چرا که مسئله ایران به همه جهان مربوط می شود».
  
  

به گزارش منابع خبری، در ادامۀ انتقادات مقامات اسرائیلی به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران – که پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرزی اتمی شدت گرفت- رئیس جمهوری اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران را یک "حکومت فاسد" دانست که تنها کشوری است که کشور دیگری را به نابودی تهدید می کند.

هیچ نظری موجود نیست: