۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

آیا این عمل درست است

video 


اینهم نوعی بالابردن اعتماد به نفس کودک است؟

هیچ نظری موجود نیست: