۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

٧ صفت كه احمدي نژاد از پيامبران به ارث برده

١- از محمد نازي بيسوادي-٢- از عبسي بي پدر-٣- از موسي جادوگري -٤- از سليمان صحبت با حيوانات-٥-از يوسف زي بدئي -٦- از نوح جمع كردن حيوانات بدور خود-٧- از ادم نافرماني از خدا😃 اين ماه پر از رنج كه نامش رمضانست ---- از آمدنش معده شديدا نگرانست. ---- اين تحفه كه از جهل عرب حاصل ما شد --- تنها هنرش فاجعه قوي دهانست چون ما تاريخمان بر باد رفت ---- هستي و فرهگمان بر خاك رفت...- كاوه و آرش همانجا خاك شد ---- پهلوان كشورم عباس شد--- جاي كورش را علي آمد گرفت ----- كل آن آتشكده آتش گرفت----- رستم وسهرابها گم ميكنيم ----تاري ناموس خود بت ميكنيم ---- نقش رستم تحت جمشيد خاك شد---- كربلا و كاظمين آباد شد---- رسم زرتشت را اگر داني كه چيست ---- عيد ما جشن غدير و فطر نيست---- اي عزيزان جملگي همت كنيم ---- سنت إعراب خاكستر كنيم. یلدا، یادگار نام وطن را بر سفره مهر بنشانیم و با نسل فردا پیوند زنیم. ایرانی بون را فراموش نکنیم . یلدا مبارک باد

هیچ نظری موجود نیست: