۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

موسیقی ایرانی قبل از شورش خمینی


تفدیم بهمه آنهائیکه با دست زندگی وآینده خودرا بآتش کشیدند وحاضر باظهار ندامت هم نیستند بآنهائیکه فرزندانشان را با نادانی اسیر خونخواران جمهوری جهل وجنون کردند وعکس هندیزاده را درماه دیدند واکنون هم از کسی حمایت میکنند که بدنبال دوران طلائی هندیزاده استزهره 

منتظرت بودم

هیچ نظری موجود نیست: