۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

فقها ور افتاده اند بلند گريه کنيد فقي حايریه، فقيه آن است که زنجير بزنيد..

خراسانی خطاب به خامنه ای تو غلط میکنی
فقها ور افتاده اند بلند گريه کنيد فقي حايریه، فقيه آن است که زنجير بزنيد..


video


هیچ نظری موجود نیست: