۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

اظهارات آقای میرحسین موسوی

اقی میرحسین موسوی در اظهارات خود درمصاحبه با تلویزیون اتریش درسال 1988 وعقیده اش نسبت حکومتهای هخامنشی وساسانی

هیچ نظری موجود نیست: