۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

گفتگوی رضا پهلوی با حشمت رئیسی در اتاق انجمن سخن


من حاظرم دست و پای کسانی را که برای آزادی ایران با هم همکاری کنند را ببوسم

هیچ نظری موجود نیست: