۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

واحد پول جمهوری اسلامی تغیر کرد

بگزارش خبر این لاین وصدای سبز دنبال دوران طلائی وتصویب مقام عضما واحد پول جمهوری اسلامی محمدی تغیر یافت هموطنان حزب ال سبز ال واصلاح طلب وغیره پانزده روز وقت دارند تا نظراتشان را جهت تصویب نهائی بدفتر امام خره بفرستند
هیچ نظری موجود نیست: