۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه

جبهه ملی ونهضت آزادی از زبان پرویز ثابتی

پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ایران در ساواک بعد از سی وسه سال لب به سخن میگشاید
http://www.voanews.com/persian/programs/tv/113209144.html

لطفا برنامه روز سه شنبه 18 بهمن را ببینید

هیچ نظری موجود نیست: