۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

نصب پرچم شیر و خورشید نشان

در روز ننگین 22 بهمن سال 1390 ما طرفداران سامانه شاهنشاهی درایران بر آن شدیم تا بهمه جهانیان بفهمانیم که پرچم ملی ما ایرانیان آن پرچم عقرب نشان رژیم هندیزاده نیست پس پرچم ملی شیروخورشید نشان ایران را بر بالای سفارت اشغالی ایران در لندن باهتزاز در آوردیم باشد که همه وطنپرستان وایران دوستان دست در دست یکدیگر وبا اتحادی متشکل ویکپارچه بزودی نسل این رژیم انسان ستیز را از ایران اهورائیمان پاک نمائیم

هیچ نظری موجود نیست: