۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

عکس اون جاکش رو بیار پایین‏


اوایل انقلاب یه ارمنی میفته زندان،
ازش می پرسند چرا تو رو آوردند اینجا؟
میگه خودمم نمیدونم!
من یه ساندویچ فروشی دارم،
بعد از انقلاب چند نفر یک عکس آوردند تو مغازه گفتند:
این عکس رو بزن روی دیوار!
عکس امام بود، ماهم عکس رو چسبوندیم!
یه مدت بعد یک عکس دیگه آوردند گفتند:
این رو هم بچسبون!
عکس بنی صدر بود؛چسبونديم .
بعد از یه مدت چند نفر اومدند گفتند:
عکس اون جاکش رو بیار پایین!
من پرسیدم کدومشون رو؟!
که دیدم منو گرفتند آوردند اینجا...!هیچ نظری موجود نیست: