۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه

اعترافات کیانوری

برای انعده که هنوز توده ای مانده اند ونتنها خود را گول میزنند که سعی در کلاه گذاشتن بر سر ملت دارند


اینهم اعتراف به جنایت آخوندی که سر سیاستمدار چپ را تا زانو کلاه گذاشتسی ودوهزار امامزاده در ایران است که قرارست بهریک یک وبلاگ با اینترنت سریع بدهند تا اگر بواسیر میخواهی خوب بشه الاغاش برن اون امامزاده

هیچ نظری موجود نیست: