۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه

اعترافات کیانوری

برای انعده که هنوز توده ای مانده اند ونتنها خود را گول میزنند که سعی در کلاه گذاشتن بر سر ملت دارندvideo


video

اینهم اعتراف به جنایت آخوندی که سر سیاستمدار چپ را تا زانو کلاه گذاشت

video


سی ودوهزار امامزاده در ایران است که قرارست بهریک یک وبلاگ با اینترنت سریع بدهند تا اگر بواسیر میخواهی خوب بشه الاغاش برن اون امامزاده

هیچ نظری موجود نیست: