۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

پیشگاه شاهزاده رضا پهلوی (نوشته ای از احمد فراستی کارمند سابق ساواک ایران)


پیشگاه شاهزاده رضا پهلوی
در راستای مصاحبه ای که از شما در سایت بالاترین در تاریخ ۲۹ بهمن درج شده بود وطی آن
جنابعالی سخنان آقای ثابتی و گفتگوی ایشان را با صدای آمریکا محکوم فرموده بودید مرا به
عنوان یک کارمند سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور بر آن داشت تا دوباره توجه شما را
به پایگاه خطیرتان در راستای داوری درباره ساواک جلب نمایم.

در شگفتم شما بعنوان فرزند محمد رضا پهلوی و ولیعهد ایران چگونه میتوانید با جمهوری
اسلامی ٰ،کمونیستهای کارگزار شوروی سابق و سایر دشمنان آب و خاک که عاملین فاجعه
امروزی کشورمان هستند همسو و همصدا باشید و دروغ ها ،تهمت ها و سخنان نادرست آنان
را بازگو نمایید.

مسئول محترم دفتر شما در گفتگوئی اینگونه توجیه فرموده اند که شما با محکوم کردن سخنان
آقای ثابتی تلاش کرده بودید تا شایعه شکنجه را از پدر خود دور نمایید.
شاهزاده گرامی کارمندان ساواک روسأی خود را انتخاب نمیکردند بلکه پدر شما آنان را
منصوب می نمودند،امیدوارم این اشارت بسنده باشد.
شگفت انگیز اینکه شما با یک کارمند ساواک حتی یک لیوان آب هم ننوشیده اید و پرسشی و
کنکاشی در راستای شایعات نادرستی که وجود دارد بعمل نیاورده اید در حالی که باهمان
عوامل و افرادی که در سرنگونی کشور ما و پدر شما دست داشته اند٫ کشور را به مشتی
آخوند سپرده اند و این شایعات را پراکنده کرده اند می نشینید و پیاز آبگوشتتان را با مشت
خودتان برایشان خرد می کنید و سر انجام سخنان غرض آلود آنان را بازگو می فرما یید.

شاهزاده گرامی، آیا شما آقایان زلیخاپور، آذرمگین ٫فریدون زندی٫ دکتر تاج بخش ٫پرویز حاج
فرج٫ همدانیان ٫سیروس حکیمی ٫کوچصفهانی ٫و بیش از ۴۰۰ نفر دیگر را می شناسید؟ آیا تاکنون
نام آنها را شنید اید؟اما باور دارم که آقایان خسرو گلسرخی ٫بیژن جزنی ٫کرامت دانشیان ٫خسرو
روزبه٫ سرهنگ سیامک و و و...... این خائنان٫ جاسوسان ٫تروریست ها ٫مزدوران و فریب
خوردگان ایده ئولوژی کومونیسم و کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق را که برابراسناد و
مدارک جز خیانت و خرابکاری و آدمکشی و یا تهیه مقدمات آدمکشی کار دیگری نکرده اند
و نداشته اند را بخوبی می شناسید، نام آنها را شنیده اید در حالی که حتی نام یک نفر از اسامی
شهیدان نخستین را که سینه های مردانه اشان هدف کلاشینکف های روسی قرار گرفته٫ نه
شنیده اید و نه می شناسید.

شاهزاده گرامی٫ بیاندیشید به اینکه چگونه دشمنان آب و خاکمان ودشمنان پدرتان و سرنوشت
ایران برایتان شناخته شده هستند و سربازان راستین ایران ٫ گمنام در زیر خروارها خاک خفته
اند٫ با همین اشاره نزد وجدان خودتان گواهی بدهید که تا چه میزان میتواند داوریهای شما یک
طرفه باشد و چگونه شما به رایگان سخنگوی جمهوری اسلامی٫ تروریستها٫ مجاهدین پرورش
یافته در دامان صدام و کمونیستهای مزدور کشور سابق اتحاد جماهیرشوروی شده اید و به این
.
پیاندیشید که اگر پدرتان وپدربزرگتان اینگونه داوری ها را از شما می شنیدند.....

چرا شما نیز میخواهید همراه با دروغها ٫نادرستیها و شایعات٫ ی‍ک سازمان مردمی و جانباز راه
ایران را این گونه لجن مال بفرماید.؟؟
فرموده اید نزد وزیر ک‍شاورزی٫ انتقادی کرده اید وجناب وزیر به شما گفتند انتقاد شما به
صلاح کشور نبوده است و نتیجه گیری کرده اید هنگامی که وزیر کشاورزی این سخن را به من
بگوید وای بحال سایر منقدان و به استناد این نمونه به همین دلیل هم د ر کشور خفقان بوده و
صد در صد ساواک هم شکنجه میکرده است.احتمالاً اگر جای وزیر کشاورزی وزیر نیرو یا
وزیرجنگ با شما هم صحبت میبودند تاییدی میبود بر سخنان آقای مبشری وزیر دادگستری آقای
بازرگان که کارمندان ساواک هر روز ناشتا یک لیوان خون گرم جوانان را مینوشیده اند.
فرموده اید٫این توجیه نمینماید که برای جلوگیری از کشته شدن مثلأ ده نفر بی گناه که دریک کنش ترویستی خونشان ریخته می شود کسی از تروریستها آزار ببیند٫ یعنی جان آن ده نفر و دهها نفر بی گناه چه
اهمیتی دارد٫ مهم اینست که به آقای تروریست ازگل بالاتر گفثه نشود.

شاهزاده گرامی ٫ شما هنگامی که به این نحو و فله ای آقای ثابتی را محکوم کرده اید در
حقیقت بیش از چهار هزار کارمندان آن سازمان و دوازده هزار همکاران و خانواده های
آنان را محکوم کرده اید ٫شما روح همکارانی را که برای این آب و خاک جان باخته اند و در
دل خاک خفته اند محکوم نموده و این محکومیت سندی است که بدست جمهوری اسلامی و
تروریست ها داده اید تا این میهن پرستان را در داخل کشور کماکان زجر و مورد ایذأ
و آزار قرار دهند٫ همانگونه که صدها تن از آنان را فقط به جرم اینکه کارمند سازمان امنیت
بوده اند کشتند ٫فرزندانشان را از مدرسه ها بیرون کردند٫ فرزندان و همسرانشان و حتی
خواهرانشان را به دانشگاه ها راه ندادند و در همین خارج کشور نیز به گونه های گوناگون
مورد آزار و شکنجه های روانی و جسمی و حتی پرتاب کردن از ساختمان و برجها قرار
دادند ووو.......

شاهزاده گرامی٫سخنان شما سندی است نادرست و به نفع دشمنان ایران٫تا روح و جسم
وطن پرستان را شکنجه نماید٫و بزودی شاهد خواهیم بود که همان سر سپردگان اتحاد جماهیر
شوروی سابق و همان یاران صدام حسین٫ژنرال پناهی ها و قذافی ها چگونه به میدان خواهند
آمد و خود را قربانی جنایات ساواک خواهند نامید.

باشد تا تاریخ داوری نماید.

با پیشکش همه مهرورزیها
احمد فراستی

هیچ نظری موجود نیست: