۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

ملکه انگلستان : نیای من بعد از 38 پشت به حضرت محمد میرسد

نیای من پس از 38 پشت، به حضرت محمد می رسد.....

چند سالی است که پس از ادعای «شهبانو فرح دیبا-پهلوی» مبنی بر تناسب خانوادگی ایشان به آخوند «حسن عسگری»، و «محمد قریشی»، (مدرکی موجود نیست  فقط یک ادعاست ) : «ملکه الیزابت دوم» نیز برای این که از کاروان شترسواران محمد زنباره واپس نماند، اعلام داشت که نیای وی، پس از 38 پشت به «محمد بن عبدالله»، پیغمبر تازیان می رسد.
حبرگزاری «یوناید پرس اینترنشنال»، با درج این خبر نوشت: مسلمانان خوش نشسته در کاخ باکینگهام.... دیگر آبرویی برای انگلستان نگذاشته اند .... این خبرگزاری پیشنهاد کرد که از این پس، از ملکه انگلیس بنام «سیده الیزابت» یاد بشود، و امام جمعه مسلمانان انگلیس نیز پیشنهاد نمود، اینک که به شکرانه الله، این پیوند حجسته میان «محمد» و «الیزابت» آشکار شده است، ملکه باید با حجاب کامل اسلامی رفت و آمد نماید....
http://mylifedump.com/2008/03/04/queen-elizabeth-ii-descended-from-the-prophet-muhammad/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398877226791014&set=a.139080366104036.24726.139073982771341&type=3

هیچ نظری موجود نیست: