۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

ما امت بيچاره و در بند نمازيم


ما امت بيچاره و در بند نمازيم

دنبال خرافات و سوی قبله درازيم

رفته ست ز ياد همگی ايزد دانا

با سنگ سياهی همه در راز و نيازيم

از علم گذشتيم و ز دانش ببريديم

دنبال روايات عرب های حجازيم

کشتند به کوفه عربی را به قساوت

ما سينه زنان درتب و در سوز وگدازيم

افتاده به چاهی عربی بدو تولد

هر روز سر چاه بدنبال نيازيم

گويند حلال است زنا با زن کافر

علاف حلاليت خوکيم و گرازيم

با صيغه و تزوير گرفتند بکارت

ما در پی مهريه و عقديم و جهازيم

باطل شود ارکان ديانت همه با گوز

تقصير من و توست چو ما منبع گازيم

رفتن به خلا تابع فتوای امام است

در مذهب ما ، ما همگی گله غازيم

از ياد ببرديم همه غيرت و همت

بيچاره و درمانده نذريم و نيازيم

بردند همه ثروت ما را به چپاول

ما امت فقريم و همه دست درازيم

اين امت بيچاره اگر عقل و خرد داشت

می شد که دوباره وطن از پايه بسازیم

هیچ نظری موجود نیست: