۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

آدم دلش میسوزه به رهبر اصلاح طلبی

ببینید عکس این بنده خدا را درحصر خانگی چقدر بهش بد میگذرد آخی آدم دلش براش کباب میشه


اینهم نظر حزب کارگر است در زمانیکه زیر عبای هندیزاده بودند


هیچ نظری موجود نیست: