۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

فراخوان تظاهرات 18 تیر در لندن از سوی جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای


با درود اطلاعیه تظاهرات 18 تیر امسال در لندن خواهشمندیم در گسترش آن ما را یاری دهید

با مهر
مرداویج
=======================================================

فراخوان تظاهرات 18 تیر در لندن

هم میهن بار دیگر 18 تیر این روز جنایت رژیم دژخیم جمهوری و اسلامی سر رسید، روزی که 300 دلیر آرتش ایران بوسیله این رژیم اعدام شدند. 

این روزیست که جوانان دلیر ما را در دانشگاها به نام اسلام از پشت بام دانشگاها به پائین انداختنند تا جان آنها را به پیامبر اسلام و اهل بیت او تقدیم کنند. این روز را  ایرانیان فراموش نخواهند کرد. این لکه ننگیست که بر چهره جمهوری و اسلامی سایه افکنده و تنها پاک کردن آن با رفتن تمامیت این رژیم جنایت کار پُربار خواهد شد.

امسال هم مانند سالهای گذشته طرفداران نظام پادشاهی از شما دعوت مینمایند در این تظاهرات با هر مرام و باور سیاسی شرکت کنید تا با شرکت خود در این تظاهرات آن را پُربارتر فرمایید. با هم دست بدست هم با هر باور سیاسی فریاد خواهیم زد که جمهوری اسلامی از ریشه باید نابود گردد. و آنها که در راه آزادی ایران جان دادند را فراموش نخواهیم کرد و دلیرانی که در زندانهای این رژیم شکنجه میشوند و آنها که محکوم به اعدام هستنند باید آزاد شوند و با هم آزادی همه آنها را خواهان خواهیم بود. در این روز صدای این دلیران شویم.

همه میدانیم دولت جمهوری اسلامی اصولأ فهم این را ندارد که به اعتراض مردم اهمیت دهد. هیچ زمان هم انتظار نمیزفت که یک مشت متحجر فکری که سفارت های ایران را در جهان اشغال کرده به صدای مردم گوش کنند بنا بر این تصمیم گرفته شد چون سفارت اشغالی جمهوری و اسلامی سمبلی از جهل و جنون است تظاهرات در لندن همچنان جلوی سفارت اشغالی جمهوری و اسلامی برگزار شود.

تا برقرای یک دولت لائیک و سکولار ملی مرکزیت یافته در تمامیت پهنای ایران که اکثریت مردم ایران به آن رای داده اند ساکت نخواهیم نشست این خواست اکثریت مردم است.


محل و زمان تظاهرات:                              یکشنبه 18 تیر 2571 (1391)  8 ژوئیه 2012   از ساعت 4:00 تا 6:00 شب

جلوي سفارت اشغالي ايران:                        روبروي هايد پارك، پرنسس گيت، كنزينگتون لندن، اس دبليو 7
                                                                              Princes Gate, Kensington, London SW7  

نزديکترين ايستگاه قطار زير زميني:                         های استريت کنزينگتون يا سآت کنزينگتون و يا نای تس بريج
                                                                                High Street Kensington یا South Kensington یاKnightsbridge
اتوبوس شماره‌هاي:                        9 و10 يا 52

برای اطلاعات بيشتر تارنمای www.awti.org  یا کدبان آرش شماره 07932776289 در انگلستان تماس بگیرید.

هیچ نظری موجود نیست: