۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

می گویند حضرت علی در خانۀ خدا به دنیا آمد - Bahram Moshiriگوساله نمیداند که قبر کاوس در شهرستان گنبد است بنام گنبد قابوس - کدام حرفش درست است اهانت به اسلام درست است یا غلط؟ پدرسوخته بازی ومغلطه کاری این شتر بچه باز را ببینید

هیچ نظری موجود نیست: