۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

کودک کار

ببینید وخجالت بکشیم بیش از 2600000 کودک کار درایران وجود دارد
http://www.youtube.com/watch?v=wkaDGWS-qB8&feature=related

هیچ نظری موجود نیست: