۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

اگر دروغگو شاخ درمیآورد

اگر دروغگو شاخ درمیاورد چی میشد؟
دیگر هیچ سیاستمدار بدون شاخی درجهان وجود نداشت حیوانات شاخدار بزرگترین سیاستمداران جهان بودند هیچ کس جرات چاپلوسی نداشت هیچ وطنفروشی پیدا نمیشد تا با دروغ و دغل خودش را وطنپرست جا بزند و.................خودتان اضافه کنید

هیچ نظری موجود نیست: