۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

این یعنی آغاز پایان علی چلاق

این یعنی‌ پایان حکومت اسلامی این یعنی‌ ترس و وحشت از اتحاد


 . آزادیخواهان ایرانی‌ پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایرانیان
 وحمایت از شاهزاده رضا پهلوی
برافراز باد پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان ایران
        جاوید شاه                                     پاینده ایران سکولار 

هیچ نظری موجود نیست: